• Головна
  • В УжНУ на базi юридичного факультету з'явиться нова спецiальність (ФОТО)
14:58, 11 квітня 2019 р.

В УжНУ на базi юридичного факультету з'явиться нова спецiальність (ФОТО)

Вже незабаром розпочинається перiод зовнiшнього незалежного оцiнювання, а згодом i вступу у вищi навчальнi заклади.

Uzhhorodskyy-universytet-rozroblyaye-sonyachni-kolektory-ta-enerhooshchadni-elementy.jpg

Uzhhorodskyy-universytet-rozroblyaye-sonyachni-kolektory-ta-enerhooshchadni-elementy.jpg

Одним iз цьогорiчних нововведень в Ужгородському нацiональному унiверситетi є запровадження нової спецiальностi «Правоохоронна дiяльнiсть» на базi юридичного факультету. Вiдтепер виш готуватиме бакалаврiв, якi пiсля випуску поповнять ряди правоохоронних та контролюючих органiв, а також iнших структур, де необхiднi спецiалiсти такого профiлю. Про особливостi нововведення ми розпитали у декана юридичного факультету, доктора юридичних наук, професора Ярослава ЛАЗУРА.

– Ярославе Володимировичу, в чому полягає актуальнiсть спецiальностi «Правоохоронна дiяльнiсть», яка запроваджується на факультетi?

– Значимiсть спецiальностi випливає iз самої її назви. Охорона прав i свобод людини є одним iз ключових завдань держави, i в будь-якiй цивiлiзованiй європейськiй країнi цьому придiляється значна увага. Для Закарпаття це також особливо важливе питання, оскiльки, з одного боку, ми є воротами до Європи, з iншого – в правоохороннiй сферi нашої областi вiдчувається певний кадровий голод, викликаний рiзними обставинами. Тому було прийняте стратегiчне рiшення для нашого факультету – започаткувати пiдготовку за згаданою спецiальнiстю в стiнах УжНУ. Нас пiдтримало керiвництво унiверситету i, зараз вже можемо сказати, Мiнiстерство освiти i науки, прийнявши позитивне рiшення про надання нам лiцензiї на вiдповiдну освiтню послугу, теж довiрило нам цю, без перебiльшення,  важливу державницьку справу.

Я впевнений, що ми впораємося iз цим завданням, оскiльки кадрове забезпечення даної спецiальностi на факультетi вже сформоване, є подальшi перспективи розвитку  щодо  вдосконалення навчального процесу та наукової дiяльностi. На юридичному факультетi працює  чимало досвiдчених, колишнiх i теперiшнiх працiвникiв правоохоронних органiв. Завдяки їхнiм зусиллям та силами колективу факультету в цiлому ми зможемо забезпечити якiсний i ефективний освiтнiй процес у цiй сферi. Спецiальнiсть дуже вiдповiдальна, але водночас i дуже почесна.

Ми знаємо про авторитет правоохоронцiв у свiтi, наскiльки велика повага в суспiльствi до людей, якi займаються цiєю професiєю. i тому дуже важливо, щоб ми готували не просто класичних «мiлiцiонерiв», якi зосередженi на каральних функцiях. Наше завдання – сформувати професiонала, для якого прiоритетом будуть права та свободи людини, i саме навколо цих цiнностей i буде зосереджений навчальний процес. Тобто йдеться не лише про професiйнi знання, а й про вiдповiдну правову культуру, що заснована на сучасних цивiлiзацiйних цiнностях.

– В чому полягатимуть особливостi навчального процесу за даною спецiальнiстю?

–  Звичайно, що є певнi особливостi, якi починаються вже iз самої процедури вступу, оскiльки спецiальнiсть вимагає не лише теоретичних та практичних знань дiяльностi правоохоронних органiв, а й низки iнших специфiчних компетенцiй: таких, як поводження зi зброєю, психологiчнi навички, якi пов’язанi iз забезпеченням правопорядку, оперативно-розшукова та адвокатська робота тощо.

Для спецiальностi «Правоохоронна дiяльнiсть» мiнiстерськi умови вступу мiстять певнi виключення, якi, з одного боку, полегшують участь вступника, а з iншого – збiльшують вiдповiдальнiсть навчального закладу. Йдеться про те, що, на вiдмiну вiд iнших спецiальностей, де вступнику достатньо скласти iспит всього з двох предметiв ЗНО (обов’язковий – українська мова, другий – iсторiя або математика), для цiєї потрiбен буде третiй, який вступник складатиме у нашому вишi.  Цей iспит передбачає перевiрку достатнього мiнiмуму з фiзичного виховання та професiйно-психологiчноi характеристки майбутнього студента.

Це – нове для нас, однак я переконаний, що при вступi ми не будемо вимагати якихось нереальних стандартiв. Втiм, певний мiнiмум повинен бути дотриманий, i ми вимагатимемо його вiд абiтурiєнта, оскiльки це досить вiдповiдальна професiя i вiдповiднiсть критерiям для вступника  є необхiдною.

Так само i навчальний процес буде схожим до тiєї навчальної програми, яка є за iншими спецiальностями, але є певнi вiдмiнностi, якi пов’язанi зi специфiкою правоохоронної дiяльностi. Я вже вiдзначав, що це – окремi спецiальнi дисциплiни, якi стосуються дiяльностi органiв внутрiшнiх справ, адвокатури, певнi навички з фiзичної пiдготовки, вмiння дiяти в нестандартних ситуацiях, працювати iз громадськiстю тощо.

– Наскiльки готовий факультет до пiдготовки правоохоронцiв, передусiм з точки зору матерiально-технiчного забезпечення?

– Ми б не отримали лiцензiю, якби не мали належного матерiального забезпечення. Тут добре послугувала наявнiсть у нас кримiналiстичної лабораторiї, хорошої бази з фiзичної пiдготовки, достатньої кiлькостi аудиторного фонду. Також великою перевагою є те, що у структурi УжНУ є вiйськова кафедра, на базi якої ми зможемо навчати наших студентiв працювати зi зброєю, зокрема в тирi, який в унiверситетi – сучасного зразка. Однак на перспективу матерiально-технiчне оснащення буде потребувати розвитку, в тому числi i розширення аудиторiй, оскiльки контингент студентiв суттєво збiльшиться. Однак, переконаний, що ми впораємося iз цими технiчними завданнями.

– Наскiльки, на вашу думку, згадана спецiальнiсть користуватиметься попитом серед абiтурiєнтiв?

– Ми б не бралися за цю справу, якби не вiдчували необхiднiсть випускникiв цiєї спецiальностi в нашiй областi та Українi загалом. i той факт, що класичний вищий навчальний заклад  Мiнiстерства освiти та науки України взявся за цю спецiальнiсть, говорить про те, що ми бачимо у нiй перспективу не лише по лiнiї органiв державної влади, але й у бiзнесi, сферi господарських вiдносин тощо.

З iншого боку, класична спецiальнiсть «Право» i «Правоохоронна дiяльнiсть» багато в чому схожi, i ми бачимо перспективу в так званiй академiчнiй внутрiшнiй мобiльностi. Тобто, якщо на якомусь етапi  навчання,  у якихось виключних випадках, студент захоче перевестися з однiєї спецiальностi на iншу,  склавши певну академiчну рiзницю, такий перехiд цiлком можливий, тим паче, що це вiтається в рамках сучасної державної полiтики у сферi освiти. Я не бачу пересторог у формальностях в процесi навчання. Головним критерiєм є вмiння i бажання отримати знання.

Тому, резюмуючи, сподiваюся, що як бiзнес, так i владнi структури позитивно сприймуть такi нововведення у нас на факультетi, i спецiальнiсть «Правоохоронна дiяльнiсть» користуватиметься попитом.

uzhnu.edu.ua

Читайте також: В Ужгороді науковці презентували монографію «Система захисту прав людини у рамках Ради Європи»

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#УжНУ #спеціальність #юристи
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...