Колектив УжНУ пропонує Табачнику і його заступникам подати у відставку

Відповідне звернення було прийняте вчора, 23 лютого, на розширеному засіданні Вченої ради Ужгородського національного університету.

Звернення до керівників навчальних закладів,
освітян та студентів України

Шановні керівники навчальних закладів, освітяни і студенти України!

Чергове інспектування Ужгородського національного університету з питань перевірки стану управлінської діяльності та якості підготовки студентів з окремих нормативних дисциплін, яке тривало з 13 до 22 лютого 2012 року, засвідчило, що питання реорганізації вишів Закарпаття не тільки не знято, але й набуває нині особливої гостроти.

Нагадаю, що 10 серпня 2011 р. на засіданні уряду України без відома колективу та керівництва УжНУ розглядалося питання “Про Закарпатський національний університет” і було видане розпорядження №760-р про прийняття пропозиції МОНМС, підтриманої Закарпатською ОДА, щодо утворення державного вищого навчального закладу “Закарпатський університет” шляхом злиття Ужгородського національного університету, Закарпатського державного університету, Мукачівського державного університету та Закарпатського художнього інституту.

15 серпня 2011 р. колектив УжНУ звернувся до Президента України та інших керівників держави з проханням втрутитися у названий процес і припинити так звану реорганізацію закарпатських ВНЗ, оскільки це може спровокувати нестабільну, некеровану ситуацію в регіоні.

17 серпня 2011 р. відбулася Конференція трудового колективу, яка одноголосно схвалила звернення трудового колективу УжНУ до Президента України та інших вищих керівників держави, категорично виступила проти реорганізації вищої освіти краю за рахунок ліквідації УжНУ, наполегливо вимагала (відповідно до Закону України «Про вищу освіту») від виконавчої влади України надалі відкрито інформувати колектив УжНУ і громадськість краю про всі проекти, що стосуються перспектив УжНУ, та узгоджувати рішення з керівництвом і колективом університету.

Після цього звернення процес реорганізації вишів Закарпаття було призупинено на державному рівні, хоча його жваве обговорення в Інтернет-виданнях та місцевих ЗМІ тривало, що посилювало неспокій і хвилювання в освітянських колективах та породжувало нездорову атмосферу довкола їх  роботи.

Виступивши колективно проти пропозиції міністерства, УжНУ набув собі ворога в особі першого заступника міністра МОНМС п. Є. М. Суліми, який із невідомих причин став виявляти велику зацікавленість саме до цього регіонального  питання і чинити тиск не тільки на керівництво УжНУ, але й на окремих науково-педагогічних працівників, викликаючи їх на індивідуальні співбесіди до міністерства. Навіть більше, з боку МОНМС робляться численні спроби загальмувати, призупинити, відкласти або скасувати вирішення нагальних питань функціонування університету і таким чином дезорганізувати роботу Ужгородського національного університету.

Так, за результатами конкурсного відбору, ухваленими протокольним рішенням засідання Наукової ради МОНМС від 14 жовтня 2011 р., з 24 проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок УжНУ тільки 12 проектів включені до тематичного плану і фінансуватимуться за кошти державного бюджету у 2012 році. Це означає, що 12 проектів не отримають фінансування, а, відповідно, більше 50 штатних науково-технічних працівників можуть залишитися без роботи. Результати конкурсу викликають сумніви щодо об’єктивності його проведення. Адже конкурсний відбір не пройшли проекти відомих не тільки в Україні, але й далеко за її межами вчених УжНУ: професорів В. І.Смоланки, О. М. Ганич, Є. Ю. Переша, Л. О. Белея, С. М. Пахомової, В. М. Міци, І. І. Шафраньоша, І. І. Опачка, В. Р. Козубовського, О. М. Горленко, В. М. Шимона та інших.

МОНМС безпідставно відмовило УжНУ в перезатвердженні спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій за спеціальностями “Історія України” та “Всесвітня історія” (голова спец. ради проф. Вегеш М.М.), відмінивши рішення ВАК України № 409 від 10.05.2011 р. Зазначимо, що спеціалізована вчена рада при історичному факультеті УжНУ успішно працювала з 1979 року, і за роки її існування захищено десятки докторських та кандидатських дисертацій.

З 2010 року гальмуються акредитація та ліцензування освітніх напрямів та спеціальностей, присвоєння вчених і почесних звань науково-педагогічним працівникам університету тощо.

За останні 3 роки УжНУ пережив 12 перевірок Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та 44 перевірки – з боку інших установ та організацій, що контролюють діяльність вишів. Причиною останньої перевірки, за словами голови комісії Державної інспекції навчальних закладів України п. О. І. Рудешка є завершення у квітні 2012 р. терміну перебування професора М. М. Вегеша на посаді ректора УжНУ.

Маємо підстави стверджувати, що робота інспеції відбувалася з численними грубими порушеннями «Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів» (затвердженого Міністерством освіти і науки України, наказ № 34 від 25 січня 2008 р.) та Програм державного інспектування навчальних закладів України (затвердженеиих Головою Державної інспекції навчальних закладів України, затверджених М. Ф. Гончаренком), про які керівництво УжНУ повідомляло листами міністра МОНМС п. Д. В. Табачника. З-поміж вказаних порушень основними були такі:

1. Проведення анонімного опитування студентів, не передбаченого Програмами інспектування, що відбувалося без погодження з керівництвом університету і часто – під час написання міністерських контрольних робіт.

2. Категорична заборона експертам головою комісії п. О. І. Рудешком доводити до відома працівників університету, відповідальних за конкретний напрямок роботи, зміст довідки про результати перевірки підрозділів.

3. В окремих випадках відсутність погодження змісту завдань контрольних робіт із викладачами відповідних дисциплін.

4. Дезінформація студентів щодо наслідків результатів міністерських контрольних робіт.

5. Нічим не обґрунтована зміна шкали оцінювання контрольних робіт, що призводило до штучного заниження комісією рейтингових балів і, відповідно, показника якості залишкових знань  студентів.

6. Категорична відмова голови комісії п. О. І. Рудешка від процедури узгодження акту перевірки з керівництвом університету в присутності всіх членів комісії.

7. Підписи голови та членів комісії, котрі здійснювали інспектування УжНУ, зафіксовані й додані окремим аркушем, що створює можливості для фальсифікацій, втручання у текст документа без відома всіх членів комісії.

Наслідком численних процедуральних порушень у роботі комісії став підсумковий документ – Акт перевірки, – зміст та якість якого викликають неабиякі зауваження та заперечення. Зокрема:

1. Подання в Акті перевірки відверто неправдивої інформації та свідоме перекручування фактів.

2. Суперечності у викладених твердженнях, які часто не узгоджуються з нормативними документами МОНМС і передбачають неоднозначність трактування.

3. Узагальнений характер зауважень, не підтверджених конкретними фактами.

4. Численні неточності у формулюваннях, грубі помилки у підрахунках, описки в тексті Акту, що  засвідчує недбалу роботу і поспішність комісії на етапі узагальнення результатів перевірки.

Таким чином, висновки комісії, висловлені в Акті, і сама процедура здійснення перевірки демонструють відсутність об’єктивності, упереджене ставлення голови комісії та її членів до студентського і професорсько-викладацького колективу УжНУ, свідоме ігнорування належних результатів його роботи.

Причинами такої пильної та прискіпливої уваги Мінстерства освіти і науки, молоді та спорту України до Ужгородського національного університету вбачаємо у намірі здійснити нічим не обґрунтовану, безпідставну псевдореорганізацію вищих навчальних закладів Закарпаття під виглядом освітніх реформ.

Викладені факти ілюструють доцільність і своєчасність застереження  Президента України п. В. Ф.Януковича щодо бездумної, безсистемної політики в галузі науки й освіти: “Не можна розпочинати реформи в окремих галузях цієї сфери без чіткої концепції цих реформ та її законодавчого втілення. Антиприкладом може бути реформа вищої освіти, повторюю, антиприкладом. Уряд розпочав реорганізацію вищих навчальних закладів раніше, ніж визначив відповідним законом, якими мають бути нові засади їх функціонування, що призвело до різних проблем…” (З виступу на засіданні Верховної Ради України).

Наполягаємо, що процес реорганізації вишів повинен бути виважений, публічний, обов’язково добровільний, на чому неодноразово наголошувало й саме Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Це передбачено і Законом України «Про вищу освіту» в частині, де йдеться про автономний статус національних університетів. Позиція колективу Ужгородського національного університету щодо питання будь-якої реорганізації вишів була й залишається послідовною (викладена у зверненні до Президента України та інших керівників державивід 15.08.2011 р., а також рішенні Конференціїтрудового колективуУжНУ від 17.08.2011 р.).

Аналізуючи ситуацію, яка складається навколо вищих навчальних закладів Закарпаття, зокрема навколо Ужгородського національного університету, та враховуючи реальні можливості виникнення негативних процесів у системі вищої освіти в країні в цілому, вважаю необхідним і доцільним таке:

1. Звернутися з проханням до Президента України В. Ф. Януковича накласти мораторій на всі реорганізаційні заходи, що проводяться МОНМС України стосовно державних вищих навчальних закладів,  щобне допустити повної руйнації вищої освіти в Україні, яка відбувається під вивіскою “реорганізації системи вищої освіти та укрупнення вузів”.

2. Звернутися з проханням до Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова ініціювати розгляд на черговому засіданні Кабінету Міністрів питання про відміну розпорядження №760-рвід 10.08.2011 року щодо об’єднання державних вищих навчальних закладів Закарпатської області, що дасть можливість стабілізувати роботу ВНЗ регіону та усунути негативні настрої й процеси, викликані прийняттям згаданої постанови.

3. Запропонувати Міністру освіти і науки, молоді та спорту України Д. В. Табачнику і його першому заступнику Є. М. Сулімі визнати свої прорахунки та подати у відставку.

Ректор Ужгородського національного університету проф. М. М. Вегеш


Рішення розширеного засідання Вченої ради 
Ужгородського національного університету
від 23 лютого 2012 року

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи проф. О. Г. Сливки «Аналіз роботи комісії та результатів проведення перевірки стану управлінської діяльності та якості підготовки студентів з окремих нормативних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» та Звернення ректора Ужгородського національного університету професора М. М. Вегеша до керівників навчальних закладів, освітян та студентів України, вирішили:

1. Вважати роботу комісії Державної інспекції навчальних закладів України такою, що відбулася з численними порушеннями «Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів» (затвердженого Міністерством освіти і науки України, наказ № 34 від 25 січня 2008 р.) та Програм державного інспектування навчальних закладів України.

2. Юридичному відділу (п.Кляп В.І.) терміново підготувати позовну заяву до суду щодо порушень з боку  комісії Державної інспекції навчальних закладів України  в установленому порядку.

3. Наказом ректора затвердити склад комісії з підготовки зауважень стосовно роботи інспекції та результатів Акту перевірки.

4. Підтримати Звернення ректора Ужгородського національного університету професора М. М. Вегеша до керівників навчальних закладів, освітян та студентів України.

5. Інформувати голову Закарпатської обласної державної адміністрації п. О. О. Ледиду, голову Закарпатської обласної ради п. І. І. Балогу, членів наглядової ради та почесних докторів  УжНУ про зміст Звернення ректора і просити їх офіційної підтримки.

6. Надіслати копії Звернення Президенту України В. Ф. Януковичу, Прем’єр-міністру України М. Я. Азарову та міністрові освіти і науки, молоді та спорту України Д. В. Табачнику.

Ректор проф. М. М. Вегеш

Секретар Вченої ради Т. К. Бутурлакіна

Голос Карпат
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Якість матеріалу
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
8 переглядів у жовтні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Короткий, але надзвичайно прекрасний осінній туристичний сезон триває на Закарпатті. Гості краю полюбляють приїжджати саме восени - і не так спекотно як влітку, і по гриби можна піти. Більш детально про особливості сезону у відео: Повідомляє Перший Кабельний.
Суспільство
16 жовтня – всесвітній день хліба. Свято засноване у 2006 році за ініціативою Міжнародного союзу пекарів і пекарів-кондитерів. Один з найпопулярніших продуктів у світі, без якого, мабуть, не обходиться жоден день нашого життя виник близько восьми тисяч років тому. Вважається, що перший дріжджовий хліб навчилися робити в Єгипті. І вже тоді його вважали годувальником і асоціювали з сонцем. Сьогодні відомо чимало видів хлібу. Хлібобулочні вироби дивують різно...
Суспільство
В Україні ще на тиждень залишиться сонячна погода без опадів. Це пов’язано з антициклоном Viktor. Дощів не очікується, з усіх метеорологічних явищ можливі тільки тумани з серпанком. Проте похолодання не уникнути — його чекають в третій декаді жовтня.   Як повідомила синоптик Наталія Діденко, погода протягом всього наступного тижня обіцяє бути теплою. Вдень повітря буде прогріватися до +23 градусів. Що стосується нічних температур, то місцями вони будуть бл...
Суспільство
Для повного забезпечення банку крові необхідно 40-50 донорів в день, проте є не більше 10 осіб. Ситуація особливо напружена останні півроку. При кожній районній лікарні є відділення переливання крові, куди громадяни можуть підійти з документами, що посвідчують особу і здати кров. Кожен донор отримає безкоштовні аналізи стану його організму. Відсутні такі відділення тільки у Великому Березному, Воловці і Перечині. Туди бригада виїжджає тоді, коли збирається...
Спорт
Відомий ужгородський тренер Анатолій Перцев опублікував на своїй сторінці у соцмережі "Facebook"  світлини з Чемпіонату Закарпатської області з кікбоксингу, які відбулися вчора в Ужгороді на базі спорткбулу "Іппон". За відзнаки змагалися спортсмени від 7-ми до 18-ти років з усієї області. Загалом з'їхалися близько 80-ти спортсменів, котрі зуміли показати високий рівень у своїх категоріях.  Повідомляє Prozahid.  Фото Анатолія Перцева.
Суспільство
Сьогодні, на вулиці Сорочій в Мукачеві електроопора впала на авто. Зі слів очевидців за кермом “ВАЗ-21099” був нетверезий чоловік віком біля 50-ти років. Його госпіталізували. У постраждалого діагностували кілька ушкоджень. На місце були викликані медики “швидкої допомоги”, котрі й надали чоловікові першу поміч,  Потерпілий був госпіталізовний до лікарні, а жителі вулиці залишаються без електропостачання. Повідомляє pershij.com.ua.
Культура
Наступного тижня у четвер, 25 жовтня, о 18:30 на Малій сцені відбудеться вистава «Краще залишайся мертвим». "Вистава складна, адже передає абсурдність людського життя, глядач спостерігає «дурдом в дурдомі», коли й глядачі – імовірні пацієнти божевільні. Драматургічний задум із перевтіленням трьох акторів кожні 5–10 хвилин у нові образи потребує неабиякого професійного хисту", - написав головний герой Рудольф Дзуринець на своїй сторінці у Facebook. Вартість...
Культура
У вівторок, 16 жовтня, у залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту художник-іршавчанин Василь Бобіта  представить свій творчий доробок – персональну виставку під назвою «Барви міста». Виставка відкриється о 16.00 год. Дана виставка – це результат подорожей, пленерів та клопіткої творчої праці за межами рідного краю. Любов до мандрів по Європі надихала митця на створення авторських композицій міського пейзажу. В своїй оригінальній техніці та...
Суспільство
3 жовтня стартував збір підписів під петицією "Розбудова велоінфраструктури по вул. Минайська". Автор петиції  Ернест Самсончик зазначив, - від імені ініцативної групи з покращення велоінфраструктури міста Ужгород, пропоную почати розбудову велосипедної інфраструктури зі включення в бюджет міста на 2019 рік облаштування велосипедної доріжки з обох боків по вул. Минайська. Це забезпечить безпечне та швидке транспортне сполучення найбільш заселеного району У...