Переклад – це можливість збагатити та сформувати власну культуру шляхом ознайомлення, усвідомлення та запозичення культурних елементів інших етносів у процесі міжмовного спілкування. Така дія роботи полягає не лише в допомозі перекладацьких послуг, а й може допомогти людині вдосконалюватися самій. Переклади, як комунікаційні акти базуються на спілкуванні авторів перекладів із читачами. Дані акти можуть бути:

  • безпосередніми – творчі зустрічі, читання, онлайн-конференції;
  • опосередкованими.

Переклад відіграє провідну роль у подоланні культурних бар’єрів. Специфічні, які сягають глибини віків розбіжності побутової та духовної культури не можуть бути сприйнятими однаковою мірою і можливе лише наближення уявлення про особистість чужої культури. Щоб стати знавцем чужої культури, необхідно деякий час прожити у відповідному середовищі та дотримуватись усіх звичаїв і традицій іншого народу.

Перекладати можна все: художню літературу, науково-технічні тексти, газетно-інформаційні матеріали, а також суспільно-політичні та офіційно ділові документи.

Проте, постає питання на скільки якісно здійснений переклад. Щоб вдало перекласти художній твір необхідно дослідити манеру написання та спробувати її відтворити. Думаю, Ви неодноразово обурювались, що переклад прочитаної книги значно відрізняється від оригіналу. Насправді, щоб оцінити переклад художнього твору – ми часто вдаємось до суб’єктивізму, та не розуміємо усіх масштабів роботи над перекладом.

Щоб досконало перекласти твір потрібно розуміти як говорять на мові оригіналу та перекласти суть за допомогою відповідних порівнянь чи фразеологізмів на мовій, якою здійснюється переклад. Іншими словами, перекладач повинен не тільки знати досконало обидві мови, але й розбиратися у значеннях традиційних висловів та поговірок.

Щодо перекладу документів, звісно, здавалось стандартні форми висловів тай усе, але насправді – це діловий стиль мови із своїми особливостями у кожній країні.

Якщо звертатись до усного перекладу – це ще важчий процес. Подумайте тільки, що перекладач повинен володіти ідеально не лише граматикою та величезним набором слів відповідної мови, але й вміти усе правильно вимовляти, знати усі особливості вимови певних звуків та букв.

Для досягнення позитивного перекладу, слід постійно поповнювати свої знання, застосовувати їх на практиці, розширювати кругозір та вільно володіти мовою.